BOSSES COCCIÓ 120 My

BOSSES COCCIÓ  16 X 30  cm        90 My   110ºC

BOSSES COCCIÓ  20 X 30  cm        90 My    110ºC

BOSSES COCCIÓ  25 X 30  cm        90 My    110ºC

BOSSES COCCIÓ  30 X 40 cm         90 My    110ºC