PAPERS ALIMENTARIS

HOTMEL ROSA      38 X 54 cm

HOTMEL ROSA      27 X 38 cm

HOTMEL BLANC    38 X 54  cm

HOTMEL BLANC    27 X 38  cm

PARAFINAT – 40     38 X 54  cm

PARAFINAT – 40     27 X 38  cm

PARAFINAT – 50     38 X 54 cm

PARAFINAT – 50     27 X 38  cm

PARAFINAT – 60     38 X 54  cm

PARAFINAT – 60     27 X 38  cm

PLASTIFICAT 10 – 50      35 X 50  cm

PLASTIFICAT 10 – 50     27 X 38  cm

PLASTIFICAT  DUPLEX    DOS EN UN     38 X 54 cm

PLASTIFICAT  DUPLEX    DOS EN UN     27 X 38 cm

PERGAMI SULF. 50 Gr. 70 x 100 Paquets de 16Kg

PERGAMI SULF. 50 Gr. 50 X 70 Paquets de 16 Kg

PAPER METALITZAT EN ROTLLES (AMPLE 30 O 36 cm)

SEDA PARAFINAT  10 X 10 (Paq. DE 1.000 FULLS)

SEDA PARAFINAT  10 X 12 (Paq. DE 1.000 FULLS)

SEDA PARAFINAT  10 X 20 (Paq. DE 1.000 FULLS)

SEDA PARAFINAT  25 X 35 (Paq. DE 1.000 FULLS)

SEDA PARAFINAT  70 X 100 (Paq. DE  500 FULLS)

RESMA MANILA BLANC 62 X 86 cm

RESMA MANILA BLANC 62 X 43 cm

RESMA MANILA BLANC 31 X 43 cm

RERMA MANILA CRU 62 X 86 cm

RESMA MANILA CRU 62 X 43 cm

RERMA MANILA CRU 31 X 43 cm

RESMA KRAFT 1ª 75 GRS. 70 X 100 cm ( Paquet de 250 fulls)